EVERYDAY : 10.00 AM -22.00 PM

โชว์ผัดไทย 5 สีจานยักษ์ ทำจากข้าวพันธุ์ดี จ.เชียงราย

Happening

 ในงานเทศกาลข้าวเชียงราย 2562

รต.ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยคุณพรศักดิ์  นันตะรัตน์  เกษตรจังหวัดเชียงราย และคุณสุฐิตา โชติจุฬางกูล ผู้อำนวยการ ฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์องค์กร ศูนย์การค้า เดอะมาร์เก็ต แบงคอก  ร่วม

เปิดงาน เทศกาลข้าวเชียงราย 2562 โดยนำผัดไทย 5 สี   จานยักษ์ ที่ทำจากข้าวพันธุ์ดี จ.เชียงราย มาปรุงรสผัดไทย แจกจ่ายให้กับประชาชน จำนวน 5,000 จาน ในพิธีเปิดงานเพื่อเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่ความโดดเด่นอันเป็นเอกลักษณ์ของข้าวเชียงรายให้เป็นกระแสนิยมกับผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนเชื่อมโยงการตลาด ส่งเสริมการจำหน่าย และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว จ.เชียงราย พบกับข้าวพันธุ์ดี ดีกรีคุณภาพพร้อมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวมากมายโดยภายในงานมี  โศภิดา กาญจนรินทร์ (นิ้ง ) Miss Thailand Universe 2018 ร่วมงานด้วยงานจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 21- 23 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณชั้น M ศูนย์การค้าเดอะมาร์เก็ต แบงคอก ราชประสงค์

โชว์ผัดไทย 5 สีจานยักษ์ ทำจากข้าวพันธุ์ดี จ.เชียงราย

 ในงานเทศกาลข้าวเชียงราย 2562

รต.ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยนายพรศักดิ์  นันตะรัตน์  เกษตรจังหวัดเชียงรายและนางสาวสุฐิตา โชติจุฬางกูล ผู้อำนวยการ ฝ่ายวางแผนยุทธศาสตร์องค์กร ศูนย์การค้า เดอะมาร์เก็ต แบงคอก  ร่วม

เปิดงานเทศกาลข้าวเชียงราย 2562 โดยนำผัดไทย 5 สี   จานยักษ์ ที่ทำจากข้าวพันธุ์ดี จ.เชียงราย มาปรุงรสผัดไทย แจกจ่ายให้กับประชาชน จำนวน 5,000 จาน ในพิธีเปิดงานเพื่อเป็นการ ส่งเสริมและเผยแพร่ความโดดเด่นอันเป็นเอกลักษณ์ของข้าวเชียงรายให้เป็นกระแสนิยมกับผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนเชื่อมโยงการตลาด ส่งเสริมการจำหน่าย และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าว จ.เชียงราย พบกับข้าวพันธุ์ดี ดีกรีคุณภาพพร้อมผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวมากมายได้ตั้งแต่ วันนี้จนถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณชั้น M ศูนย์การค้าเดอะมาร์เก็ต แบงคอกราชประสงค์

The market Bangkok

Promotions & events